Mikä on Tampesti?

Tampesti on itsenäisten eri alojen ammattilaisten ja taitajien verkosto, jonka jäsenet myyvät verkoston kautta työsuorituksiaan, osaamistaan, tavaroita tai palvelujaan yksin tai ryhmissä, itse määräämillään hinnoilla ja ehdoilla ilman ohjausta tai työnjohtoa.


Mitä verkosto tarjoaa?

Verkosto markkinoi jäseniensä työsuorituksia ja osaamista suoramainonnan ja palveluneuvojien avulla. Liittyessään verkostoon, jäsenelle tehdään henkilökohtainen osaamiskartoitus, ja selvitetään sisäisten eettisten sääntöjen merkitys. Jäsenille tarjotaan myös myynti- ja asiakaspalvelukoulutusta ja lyhyitä täydennyskoulutuksia.


Miten jäseneksi?

Jäseneksi pääsee, mikäli täyttää ammmatilliset vaatimukset ja on muutoin sopiva itsenäiseen työskentelyyn ilman ohjausta tai työnjohtoa. Tyypillisiä verkoston toimialoja ovat rakentaminen, koulutuspalvelut, hyvinvointipalvelut ja markkinointipalvelut.


Miten palkka ja korvaukset määräytyvät?

Jäsenen palkka määräytyy hänen työsuorituksiensa laskutuksen määrästä, josta vähennetään jäsenen henkilökohtainen verkostolle tuleva palvelumaksu, jäsenen ilmoittamat verottomat korvaukset, verkoston maksettavaksi tulevat työnantajamaksut ja jäsenen henkilökohtainen ennakonpidätys.


Miten se toimii?

Jäsenet tekevät työsuorituksensa itsenäisesti ilman ohjausta tai valvontaa itse asiakkaan kanssa sopimillaan ajoilla ja ehdoilla ja ilmoittavat kirjallisesti laskutusmääräyksen, jonka verkosto laskuttaa välittömästi. Asiakkaan maksettua laskun, verkosto maksaa jäsenelle välittömästi hänen ilmoittamat liiketoimintakulut, verottomat korvaukset, ja laskutuksesta riippuvan palkan.